Het  Paard:

              Waar in de wereld is adel zonder hoogmoed?

              Waar vriendschap zonder afgunst?

              Waar schoonheid zonder ijdelheid?

              Hier, waar lieftalligheid zich paart aan kracht en sterkte

              beteugeld wordt door zachtmoedigheid.

              Het diende ons immmer zonder knecht te zijn.

              Het kampte immer zonder vijandschap

              In zijn vertrouwen ligt zijn macht over ons,

              in het geduld de teugel der vrijheid.

              Op zijn rug droeg het onze geschiedenis,

              Wij zijn zijn erfgenamen.

              Het erfgoed evenwel is het zelve,

              het  Paard

                   

                                  Hans-Heinrich Isenbart